Ba Zi

Deset Selfa – deset osnovnih tipova ličnosti u Ba Zi

Deset Selfa otkriva deset osnovnih tipova ličnosti u Kineskoj astrologiji Ba Zi.

Pojedinac se prepoznaje kao autentična jedinka na osnovu dana rođenja – a ne godine. Kada u Ba Zi kalkulator unesete svoj datum rođenja, pojaviće se 4 kolone, a …