Life Star (Ming Gua) kalkulator

Life Star (Ming Gua) kalkulator služi tome da izračunate svoj Gua, broj 1-9, koji predstavlja vašu Feng Shui ličnu kartu. Jednom kada znate svoj Ming Gua ili Life Star broj, tada znate i lične povoljne i nepovoljne pravce koji uz taj broj idu.
Glavni princip u primeni Life Star ili Ming Gua je da što više koristite svoje lične povoljne pravce, a da one druge, nepovoljne, izbegavate!

Kada gledate svoje povoljne/nepovoljne pravce, uzmite u obzir da se ovde uvek radi o tzv. pravom pravcu, pa tako kada se kaže da je jug vaš povoljni pravac, tada se misli na pravi jug ili tzv. jug 2 (180°±15°).

Kalkulator vaših ličnih povoljnih (i nepovoljnih) pravaca

Odaberite godinu, mesec i dan rođenja a zatim kliknite na dugme IZRAČUNAJTE. Dobićete svoj Gua broj ili trigram godine rođenja, skupa sa ličnim povoljnim i nepovoljnim pravcima. Da biste imali koristi od svojih povoljnih pravaca, koristite ih što više u svakodnevnom životu, za orijentaciju uzglavlja, šporeta, radnog stola... Nepovoljne izbegavajte - koliko god je moguće.

Zenski: Muski:


Vaš Trigram je 9 - Li

Za Gua 9 povoljni lični pravci su:
 • istok (+90), jugoistok (+80), sever (+70), jug (+60)
Za Gua 9 nepovoljni lični pravci su:
 • severozapad (-90), jugozapad (-80), zapad (-70), severoistok (-60)
Najbolje zgrade za Gua 9 ljude jesu ISTOČNE:
 • severne, južne, istočne i jugoistočne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.

Vaš Trigram je 8-Gen

Za gua 8 povoljni lični pravci su:
 • jugozapad (+90), severozapad (+80), zapad (+70), severoistok (+60)
Za Gua 8 nepovoljni lični pravci su:
 • jugoistok (-90), istok (-80), sever (-70), jug (-60)
Najbolje zgrade za Gua 8 ljude jesu ZAPADNE:
 • severoistočne, severozapadne, zapadne i jugozapadne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.

Vaš Trigram je 7 - Dui

Za Gua 7 povoljni lični pravci su:
 • severozapad (+90), jugozapad (+80), severoistok (+70), zapad (+60)
Za Gua 7 nepovoljni lični pravci su:
 • istok (-90), jugoistok (-80), jug (-70), sever (-60)
Najbolje zgrade za Gua 7 ljude jesu ZAPADNE:
 • severoistočne, severozapadne, zapadne i jugozapadne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.

Vaš Trigram je 6 - Qian

Za Gua 6 povoljni lični pravci su:
 • zapad (+90), severoistok (+80), jugozapad (+70), severozapad (+60)
Za Gua 6 nepovoljni lični pravci su:
 • S jug (-90), sever (-80), istok (-70), jugoistok (-60)
Najbolje zgrade za Gua 6 ljude jesu ZAPADNE:
 • severoistočne, severozapadne, zapadne i jugozapadne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.

Vaš Trigram je 4 - Xun

Za gua 4 povoljni lični pravci su:
 • sever (+90), jug (+80), istok (+70), jugoistok (+60)
Za Gua 4 nepovoljni lični pravci su:
 • severoistok (-90), zapad (-80), jugozapad (-70), severozapad (-60)
Najbolje zgrade za Gua 4 ljude jesu ISTOČNE:
 • severne, južne, istočne i jugoistočne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.

Vaš Trigram je 3 - Zhen

Za Gua 3 povoljni lični pravci su:
 • jug (+90), sever (+80), jugoistok (+70), istok (+60)
Za Gua 3 nepovoljni lični pravci su:
 • zapad (-90), severoistok (-80), severozapad (-70), jugozapad (-60)
Najbolje zgrade za Gua 3 ljude jesu ISTOČNE:
 • severne, južne, istočne i jugoistočne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.

Vaš Trigram je 2 - KUN

Gua 2 povoljni lični pravci su:
 • severoistok (+90), zapad (+80), severozapad (+70), jugozapad (+60)
Gua 2 nepovoljni lični pravci su:
 • sever (-90), jug (-80), jugoistok (-70), istok (-60)
Najbolje zgrade za Gua 2 ljude jesu ZAPADNE:
 • severoistočne, severozapadne, zapadne i jugozapadne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.

Vaš Trigram je 1 - KAN

Za Gua 1 povoljni lični pravci su:
 • jugoistok (+90), istok (+80), jug (+70), sever (+60)
Za Gua 1 nepovoljni lični pravci su:
 • jugozapad (-90), severozapad (-80), severoistok (-70), zapad (-60)
Najbolje zgrade za Gua 1 ljude jesu ISTOČNE:
 • severne, južne, istočne i jugoistočne
Šta treba znati:
 • Prvi povoljni pravac je uvek i najbolji (+90)
 • Prvi nepovoljni pravac je najgori (-90)
 • Na ilustraciji, S je jug, SE je jugoistok, N je sever, E je istok, SW je jugozapad, NW je severozapad, NE je severoistok i W je zapad.