Heksagrami 1 i 2

Heksagrami 1 (Qian) i 2 (Kun) predstavljaju početak ustrojstva i sile čistog Yanga i Yina.

heksagrami

Heksagram 1

heksagrami

Ovaj se heksagram sastoji isključivo iz Yang linija; njegovo ime je Nebo, Stvaralac, Otac ili Qian. On se dovodi u vezu sa muškim principom, ličnom ekspresijom, akcijom i snagom Zmaja, te govori o snazi, fokusu, aktivnosti, ekspanziji, inicijativi, čvrstoći i određenosti.

U divinaciji, heksagram 1 pokazuje da su čvrsta akcija i odlučnost najbolji načini da se ostvare ciljevi

Heksagram 2

heksagrami

Nasuprot heksagramu 1, heksagram 2 se sastoji iz svih Yin linija. Ovaj heksagram ima nekoliko naziva a najpoznatiji su Zemlja, Prijemčivost, Tok ili naprosto – Kun.

Ovaj se heksagram odnosi na ženski princip i u skladu sa tim predstavlja mirne, mekane i nežne načine, koji se oslanjaju na mušku snagu, od koje Yin zavisi i koju prati.

Kun je kontejner, koji predstavlja plodnost i akciju koja je mirna i ukorenjena u strpljenju, upornosti i oslanjanju na vođstvo drugog

U skladu sa pomenutim, ovaj heksagram u divinaciji pokazuje da su najboji načini da se ostvari cilj upravo – pasivni, koji se zasnivaju na strpljenju, popustljivosti, prijemčivosti, poslušnosti i istrajnosti.

Pročitajte i kako dobiti i tumačiti heksagrame

FENG SHUI ŠKOLA 1-4

BA ZI ŠKOLA 1-4

XUAN KONG DA GUA 1-2

DATE SELECTION 1-2

YI JING 1-2

GODIŠNJI FENG SHUI I BA ZI

——————————–

  • Svi kursevi su intenzivni.
  • Feng Shui + Ba Zi kurs (osnovni) ide dva puta godišnje (april, oktobar).
  • Godišnji kurs ide svakog decembra. 
  • Svi ostali kursevi se organizuju po potrebi.
  • Možete sami formirati svoju grupu, da ne biste čekali na termine.
  • Za određene kurseve, potrebno je predznanje.