Metod dva heksagrama

Metod dva heksagrama, poznat i kao metod životnog heksagrama potiče od Yi Jing majstora Shao Yonga. Shao Yong je utvrdio da na svačiji život utiču dva heksagrama, koji rukovode prvom i drugom polovinom života (godina sa kojom se završava prva i počinje druga polovina života nije kod svih ista i treba da se izračuna).

metod dva heksagrama          metod dva heksagrama

Postupak dobijanja životnog heksagrama je veoma složen i podrazumeva da osoba vlada osnovama Ba Zi.

Više informacija o Ba Zi potražite u tekstu Ba Zi – put do uspeha!

Metod životnog heksagrama nam omogućava ne samo da izračunamo životne heksagrame, već i heksagrame koji vladaju šestogodišnjim i devetogodišnjim životnim periodima, te pojedinim godinama i mesecima.

Pojava povoljnih trigrama u svakom dobijenom heksagramu donosi dobru sreću, te određene periode-godine i mesece, čini veoma povoljnim, olakšavajući vaš napredak i podstičući uspeh.

Saznajte više o heksagramima – kako ih dobiti i tumačiti i šta pojedinini od njih predstavljaju:

64 heksagrama – 64 promene

Heksagrami 1 i 2

Heksagrami 63 i 64

dva heksagramaFENG SHUI ŠKOLA 1-4

BA ZI ŠKOLA 1-4

XUAN KONG DA GUA 1-2

DATE SELECTION 1-2

YI JING 1-2

GODIŠNJI FENG SHUI I BA ZI

——————————–

  • Svi kursevi su intenzivni.
  • Feng Shui + Ba Zi kurs (osnovni) ide dva puta godišnje (april, oktobar).
  • Godišnji kurs ide svakog decembra. 
  • Svi ostali kursevi se organizuju po potrebi.
  • Možete sami formirati svoju grupu, da ne biste čekali na termine.
  • Za određene kurseve, potrebno je predznanje.