Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I KREATIVNOST

FENG SHUI 2024 I KREATIVNOST

Svake godine se izdvoji po jedna, ili više oblasti, koje mogu biti od značaja onima koji su u potrazi za inspiracijom i koji se bave idejama, i kreativnim stvarima. Nije neophodno da se ove oblasti …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024.I USPEH

FENG SHUI 2024 I USPEH

Godišnji Feng Shui možemo da koristimo, između ostalog, i da bi brže ostvarili ciljeve i da bi postigli uspeh u onome što je za nas trenutno važno.

Tokom 2024., sledeće oblasti su u vezi sa uspehom:

 SEVEROZAPAD …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I PREPREKE

FENG SHUI 2024 I PREPREKE

Premda prepreke i teškoće imaju svoju vrednost, u vidu lekcija koje možemo da naučimo, nekada nam je baš previše problema, i želimo pauzu. Smanjenje količine problema je u 2024. posebno važno za one koji u …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I SLAVA

FENG SHUI 2024 I SLAVA

Popularnost znači – vidljivost.

Vidljivost sa druge strane donosi slavu, uspeh i – novac.

Sa Feng Shuijem, moguće je ciljati popularnost, tako što će se aktivirati određene oblasti doma, ili poslovnog prostora.

Ako vas zanima popularnost, tada obratite pažnju …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I RENOVIRANJE

FENG SHUI 2024 I RENOVIRAJE

Da bi uticalo na živote ukućana, renoviranje u Feng Shuiju ne mora nužno biti strukturalno (rušenje zidova i menjanje tlocrta). Bilo kakav bučni rad, na zidovima, po podu, vratima ili prozorima, koji traje više sati ili …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I TRUDNOĆA

FENG SHUI 2024 I TRUDNOĆA

Pošto su se naši saveti u vezi korišćenja Feng Shuija za povećanje šansi za začeće pokazali delotvorni, odlučili  smo da ovaj post postane redovan godišnji post!

U 2024., postoji samo jedna dobra lokacija za žene i trudnoću:

SEVEROISTOK …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I NOVAC

FENG SHUI 2024 I NOVAC

Feng Shui mapa za 2024. godinu pokazuje nekoliko dobrih lokacija za novac:

SEVEROZAPAD
JUG
JUGOZAPAD

Kada bismo poredili sve tri lokacije, severozapad se svakako izdvaja kao možda i najbolja lokacija za sve u vezi sa novcem, premda su i druge …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I POMOĆ

FENG SHUI 2024 I POMOĆ

Život se sastoji iz razmene: davanja i primanja.

Važnost davanja i primanja je prepoznata u Ba Zi i Feng Shui filozofiji kroz koncept tzv. „Plemenitog čoveka“, ili Noblemana.

Naši „Plemeniti ljudi“ su dobronamerni prijatelji i poznanici, ali …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I ZNANJE

FENG SHUI 2024 I ZNANJE

U Feng Shuiju, pod akademske stvari spadaju ne samo učenje i podučavanje, već takođe i pisanje, istraživanje i sve u vezi nauke. Stoga, ako prepoznajete neke od navedenih aktivnosti kao važne, tada ovaj post može biti …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I ZDRAVLJE U 2024

FENG SHUI 2024 I ZDRAVLJE U 2024

U vezi Feng Shuija i zdravlja, lokacije koje je najbolje izbegavati tokom 2024., jesu sledeće:

SEVEROZAPAD 1
JUGOISTOK 1
ISTOK 2
ZAPAD

Takođe treba reći da preporuka za izbegavanje gore pomenutih oblasti posebno važi kako za one kojima zdravlje …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I ODNOSI SA DRUGIMA

FENG SHUI 2024 I ODNOSI SA DRUGIMA

Ukoliko vaša Ba Zi karta najavljuje probleme u odnosima sa drugima tokom godine Drvenog Zmaja (imate u karti znake Psa i/ili Zeca), tada vam pažljivo korišćenje prostora može sve olakšati. Najvažniji savet je …

Feng Shui 2024

FENG SHUI 2024 I SPAVANJE

FENG SHUI 2024 I SPAVANJE

Premda je tematika zdravlja i dobrih i loših lokacija u 2024. već bila tema posta “Feng Shui i zdravlje u 2024.”, ne postoji višak informacija kada je u pitanju zdravlje! Mnogobrojna istraživanja su pokazala da postoji …

  • 1
  • 2