Yi Jing – filozofija i divinacija

U kineskoj istoriji dugoj pet hiljada godina, klasik Yi Jing zauzima posebno mesto. Knjiga promena, poznata i kao I Ching i Zhouyi, jedan je od najstarijih Kineskih tekstova, čiji principi potiču od legendarnog cara Fu Xi-ja, kome se pripisuje izum osam trigrama (tri linije poređane jedna iznad druge; mogu da budu cele ili prekinute, Yang ili Yin).

Yi Jing

Istorija Yi Jinga

U različitim rasporedima, trigrami odražavaju savršeno stanje univerzuma (Xian Tian), kao i stanje dinamičke ravnoteže (Hou Tian), koje nam je poznato iz svakodnevnog života.

Kako se život usložnjavao, tako se i ovaj sistem razvijao, te su trigrami uparivani u heksagrame, koji su mogli bolje da prikažu svu složenost egzistencije. Izum 64 heksagrama, kao i njihov prvobitni raspored i prva tumačenja, pripisuju se kralju Wenu (Gua Ci, , objašnjenje heksagrama).

Sin kralja Wena, vojvoda Zhou, nastavio je rad svoga oca i dao tumačenja pojedinačnih linija u svakom heksagramu (Yao Ci, ), što je doprinelo boljem razumevanju Knjige promena.

Skupa sa svojim učenicima, komentare na Yi Jing dao je i Kong Zi (Konfučije), i ovaj doprinos je poznat kao Shi Yi ili ’’deset krila’’, koji su ubrzo postali sastavni deo ovog klasika.

Knjiga promena je utkana u samu osnovu raznih Kineskih disciplina: Taoizma, Konfučijanizma, umeća ratovanja, Kineske tradicionalne medicine i akupunkture, klasičnog Feng Shuija i borilačkih veština.

Mnogi kineski vladari su redovno konsultovali Yi Jing, oslanjajući se na savete iz ove knjige mudrosti. Čak ga je i ozloglašeni car Qin smatrao vrhunskim klasikom, a dosta istoričara smatra da je upravo zbog toga ovaj klasik uspeo da izbegne sudbinu većine ostalih knjiga, koje su sagorele na lomači koju je zapalio –  upravo car Qin.

Šta je Yi Jing?

Yi Jing je zbir univerzalnih zakona i sistem koji posreduje u čovekovoj komunikaciji sa prirodom. Kao odraz univerzuma, Yi Jing prikazuje kontinuitet promena i transformacija, kako u nama, tako i svetu oko nas.

Sve je u neprekidnom kretanju i promeni, čak i kada izgleda stabilno, zato što je takva priroda postojanja. Promeni se ne može odupreti, već se ona može samo razumeti i eventualno – predvideti.

Sam termin Yi Jing označava svitak na kome su zapisane mudre reči ’’koje mogu pomoći da izađemo na kraj sa problemima.’’ Reč Yi ovde označava promenu, dok Jing danas označava knjigu, ali se nekada odnosila na svitak na kome su se zapisivale mudre reči.

Ideogram za Yi, promenu, sastoji se iz kombinovanih ideograma za Sunce i Mesec, ilustrujući dualitet  postojanja, koji se zasniva na interakciji sila Yina i Yanga.

Tokom više hiljada godina, Kineska filozofija i metafizika su opisivale život uz pomoć Yi Jinga, da bi tek relativno skoro bila utvrđena sličnost između Yi Jinga i našeg DNK, koja počinje sa činjenicom da ima šezdesetčetiri heksagrama – i isto toliko kodona.

Otkrićem DNK i kodona, nauka je ušla veoma duboko u samu strukturu postojanja, a ispostavilo se da Yi Jing već sadrži obrazac koji postoji ne samo u ljudskom genetskom kodu, nego i u bazičnom jeziku za programiranje.

Ipak, za razliku od zapadnjačkog pristupa gde se naučnici bave uvećavanjem malog, tema kineske filozofije i metafizike oduvek je bila dubinsko razumevanje upliva tzv. velike sile na život pojedinca – što je i glavni princip Yi Jinga.

Pročitajte i detaljan tekst o 64 heksagrama – 64 promene yi yinga

Upoznajte se i sa mogućnostima koje donose Yi Jing studije