Vaš Feng Shui u 2018. godini

Da li znate da se energetski obrasci koji utiču na Vašu nekretninu menjaju svake godine?
Da li znate da ove promene utiču na Vašu ličnu sreću, kao i na opšti uspeh koji postižete (i upravo zbog toga ljudi doživljavaju izvesne oscilacije u svojoj sreći koje ne mogu da objasne)?
Da li znate da dobar godišnji Feng Shui plan može da Vam pomogne da izbegnete one delove kuće koji Vam mogu doneti teškoće, kao i da Vas nauči kako da koristite svoj dom na način koji će Vama i Vašoj porodici pomoći da napredujete?
U nastavku ovog teksta saznajte kako će 2018. godina uticati na Vaš dom i šta možete da učinite da poboljšate svoju sreću!

feng shui 2018
Vaš Feng Shui u 2018. godini

Svake godine, godišnje takozvane Leteće zvezde (naziv za različite energije koje se smenjuju u vremenu i prostoru, tj. “lete”), utiču na Vaš dom, kao i na oblasti unutar njega, na različite načine koji zavise od strane sveta ka kojoj je Vaša kuća ili zgrada okrenuta, od tlocrta, kao i od okruženja. Srećom, ove promene i njihove uticaje možemo da predvidimo budući da Feng Shui možemo da primenimo na godišnjem nivou da bismo podržali opštu sreću i sprečili eventualne nezgode i nesreće! Korišćenjem određenih oblasti unujel to tar doma, kao i određenih pravaca, jeste najjednostavniji – a ipak najefikasniji način da sebi obezbedite dobre finansijske prilike!

Leteće zvezde, Negativne Sha energije & Srećne zvezde u 2018.

Vaš Feng Shui u 2018

Ova tabela pokazuje distribuciju različitih energija unutar Vašeg doma u 2018. godini.

Najbolje oblasti su:

Jugoistok, Jug, Jugozapad and Severozapad.

Najlošije oblasti su:

Sever i Zapad.

Posebne Zvezde tj. energije su u:

Jugoistoku 3 (dobra sreća); Jugozapadu 1 (ispunjenje i uspeh); Severoistoku 1 (porodica); Severozapadu 3 (iznalaženje rešenja).

Kako da koristite svoj dom u 2018:

Dobre lokacije za spavanje:

 • Severozapad
 • Jug
 • Jugoistok
 • Jugozapad

Loše oblasti za spavanje:

 • Zapad (donosi bolest u 2018.)
 • Sever (donosi opštu nesreću i probleme)

Provodite vreme u povoljnim oblastima:

 • Jugoistok (Novac, #8)
 • Jug (Ljubav, #4)
 • JI3 (Finansijska sreća, Long De)
 • JZ1 (Ispunjenje i uspeh, Fu De)
 • SZ3 (Optimizam, Tai Yang)
 • SI1 (Odnosi, Tai Yin)

Izbegavajte rekonstrukcije i renoviranja u sledećim oblastima tokom 2018:

 • SZ1 (Tai Sui)
 • JI1 (Sui Po)
 • Sever (#5 + San Sha)
*Molimo Vas da imate u vidu da ovaj tekst pruža osnovne informacije i instrukcije za korišćenje životnog prostora u 2018. godini, i da konkretan tlocrt i raspored Vašeg doma, kao i neposredno okruženje u kome se kuća ili zgrada nalaze takođe utiče na sve što će se u Vašem domu događati. Uopšte, u životu nije dobar pristup bilo šta uzimati zdravo za gotovo, i taj princip treba primeniti i na ovaj tekst. Autor teksta ne preuzima odgovornost za način na koji ste tekst razumeli, kao ni za akcije koje ćete preduzeti, niti za njihove posledice.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *