Feng Shui 2023 - severoistok
Feng Shui 2023

Feng Shui 2023 – severoistok

Feng Shui 2023 – severoistok
Za one koji imaju glavni ulaz u severoistoku, 2023. će biti uglavnom dobra godina – osim ukoliko postoji Sha ispred ulaza.
Takođe, sa obzirom na uticaj zvezde bolesti u severoistoku 3, kada se ulaz nalazi ovde, to …

Feng Shui 2023 - severozapad
Feng Shui 2023

Feng Shui 2023 – severozapad

Feng Shui 2023 – severozapad
Za one koji imaju glavni ulaz u severozapadu, 2023. može biti komplikovana godina. Prepreke, problemi sa starijima, zdravstveni problemi muškaraca u domaćinstvu – to mogu biti neki problemi sa kojima se oni mogu suočavati. Od sve …

Feng Shui 2023 - zapad
Feng Shui 2023

Feng Shui 2023 – zapad

Feng Shui 2023 – zapad
Za one kojima se glavni ulaz nalazi u zapadu prostora (kuća, stan), 2023. će biti godina sa dosta dešavanja, posebno u vezi sa drugim ljudima. Problemi sa srodnicima, ljubomora i antagonizam na poslu, ogovaranje ljudi iz …

Feng Shui 2023 - jugozapad
Feng Shui 2023

Feng Shui 2023 – jugozapad

Feng Shui 2023 – jugozapad
Za one kod kojih se glavni ulaz nalazi u jugozapadu prostora, 2023. će doneti dosta aktivnosti. Osim toga, ova nekretnina je sada veoma dobra za novac, što je od velike koristi vlasnicima poslovnih prostora.
Spavanje u jugozapadu …

Leteće zvezde 2023
Feng Shui 2023

Leteće zvezde 2023

Leteće zvezde 2023
Kada razmatramo kako će određena godina uticati na naš prostor, koristimo dva kriterijuma:
1. Leteće zvezde
2. Druge energije – zvezde – u svakoj od dvadeset četiri planine (oblasti kompasa)

Što se tiče Letećih zvezdi (Flying Star na Eng.), njihovo delovanje …

Feng Shui za 2023
Feng Shui 2023

Feng Shui za 2023

Feng Shui za 2023.
Svaka godina deluje drugačije na naš životni i poslovni prostor.
Način kako će određena godina delovati na nas ne zavisi samo od Letećih zvezdi, već i od drugih faktora, a najviše od plana osnove našeg prostora, kao i …

Kineska astrologija Ba Zi
Ba Zi / Kineska astrologija 2022

Kineska astrologija Ba Zi

Kineska astrologija Ba Zi

Svakom godinom rukovodi jedan od dvanaest Zodijačkih znakova Kineske astrologije. Sa obzirom na to da ima 12 znakova, oni se izmenjuju u 12-godišnjim ciklusima.

Znak koji rukovodi određenom godinom deluje na sva četiri znaka vaše Ba Zi karte, …