Šta je Feng Shui?

Feng Shui (izgovara se: Fang Švej) je kompleksna studija lokacije, okruženja i pojedinačnih objekata, koja se zasniva na konceptima Qi, Yin/Yang, 5 elemenata, osam trigrama, Luo Shu i He Tu.

Feng Shui

 

U koje sve svrhe možemo primeniti klasični Feng Shui:

  • Za analizu energije na određenoj lokaciji (dobra/loša, za šta je dobra ili loša, itd.).
  • Radi pronalaženja najboljeg mesta u određenom okruženju, za gradnju ili neku drugu svrhu (neka mesta su dobra, ali druga su još bolja!).
  • Za kompletno dizajniranje objekta, tako da ’’povuče’’ najbolje od energije lokacije (važni su vrata, prozori i raspored prostorija).
  • U svrhu pronalaženja najboljeg prostora, od više njih koji su u ponudi (sigurno je da postoji neki koji vam više odgovara, treba uzeti najbolje za sebe!).
  • Za rekonstrukciju objekta, zato da bi počeo da prima bolju energiju iz okruženja (nekada rekonstrukcija čini čuda!).
  • U svrhu personalizacije prostora, tako da bude više u skladu sa određenim osobama (nije svaki prostor jednako dobar za sve. Za nekoga je određeni prostor lekovit, dok je za drugoga štetan).
  • Za podešavanje postojećeg objekta, tako da u njemu Qi bolje cirkuliše i da više odgovara ukućanima ili poslovnim korisnicima (od ovoga u velikoj meri zavise vaše zdravlje, raspoloženje i uspeh).
  • Za kompletno dizajniranje poslovno-stambenih kompleksa, za određene grupe ljudi i određene svrhe (preduzimači mogu da imaju velike koristi od primene Feng Shuija, zato što će ljudi uvek platiti više ukoliko im to donosi boljitak).

Saznajte više o Feng Shui konsultacijama

Feng Shui nam takođe može pomoći prilikom planiranja naselja, ili osmišljavanja sela i gradova

* Ono što se uobičajeno na zapadu predstavlja kao Feng Shui, ustvari je zaostala tvorevina iz New Age perioda, koja sadrži razna znanja, samo ne autentični Feng Shui. U pravom Feng Shuiju, klasičnom Feng Shuiju, nema figurica, nema simbola i fotografija. Ovo je ozbiljna studija predela i građevina, koja se uči godinama, od pravih majstora. Više o klasičnom Feng Shuiju pročitajte pročitajte ovde.