Deset Selfa – deset osnovnih tipova ličnosti u Ba Zi

 

Deset Selfa otkriva deset osnovnih tipova ličnosti u Kineskoj astrologiji Ba Zi.

Pojedinac se prepoznaje kao autentična jedinka na osnovu dana rođenja – a ne godine. Kada u Ba Zi kalkulator unesete svoj datum rođenja, pojaviće se 4 kolone, a kolona koja vas najviše definiše kao jedinku, jeste kolona dana rođenja.

Šta je Self i kako ga pronaći?

U gornjem delu kolone dana, videćete jedan od pet Elemenata (Drvo, Vatra, Zemlja, Metal, Voda), u Yin ili Yang polaritetu. Taj Element je vaš Self, glavna referentna tačka u Ba Zi analizi.

Vaš Self tako može da bude Jia (Yang Drvo), Yi (Yin Drvo), Bing (Yang Vatra), Ding (Yin Vatra), Wu (Yang Zemlja), Ji (Yin Zemlja), Geng (Yang Metal), Xin (Yin Metal), Ren (Yang Voda) ili Gui (Yin Voda).

Osim što je glavna referentna tačka u analizi vaših Ba Zi, Self je važan zato što je on duša pojedinca i samim tim njegovo suštinsko biće.

Iz osobina svakog od deset Selfa možemo sagledati nečiji karakter, ali isto tako i osnovne potencijale ličnosti, urođene talente, sposobnosti

Da izračunate Ba Zi i pronađete Self , unesite datum rođenja u  Ba Zi kalkulator.

Da pročitate više o svom Selfu, kliknite na Self.

Da pročitate više o Ba Zi, tradicionalnom Kineskom metodu za analiziranje sudbine i sreće, posetite stranu gde ćete pronaći odgovor na pitanje: Šta je Ba Zi?

Ba Zi može da se koristi kao dopuna praktičarima Feng Shuija i Kineske medicine, a može da bude od velike koristi svima koji rade sa ljudima i koje interesuju ljudska psihologija, zdravlje, rast i razvoj.

Studirajte Kinesku astrologiju Ba Zi u maloj grupi ili kroz privatne časove sa majstorom.

Kroz četiri nivoa jednogodišnje škole (mala grupa), naučićete da čitate sudbinu pojedinca, kao i da sagledate različite obrasce njegovog života.  Između ostalog, saznaćete i koje su najvažnije životne lekcije koje osoba treba da nauči i kako se sreća menja svakih deset godina. Naučićete i kako da savetujete pojedince u vezi sa određenim aspektima njihovog života, kao što ćete im i pomoći da se usklade sa tokovima i da žive svoj najbolji život. Možete saznati i kako da savetujete poslovne ljude u vezi sa njihovim biznisom i ulaganjima – i kako da im pomognete da postignu najveći uspeh.

I još mnogo toga drugog!