Vaša Life Star u 2019. (Uvod)

life-star

U Feng Shui praksi, često koristimo Life Star metod, koji je takođe poznat i kao Gua ili Life Gua.

Osnovna primena ovog metoda je za pronalaženje povoljnih i nepovoljnih ličnih pravaca za određenu osobu, premda se ona često koristi i za analizu sreće korisnika određenog prostora, gde pokazuje sva dešavanja i koliko je prostor dobar za svaku pojedinu osobu (najbolja primena je za analizu prostora koje razmatramo da kupimo ili iznajmimo).

Još jedna primena Life Star metode je – prediktivna, zato što svaka godina drugačije utiče na određenu Life Star. U ovoj seriji postova, daćemo predikciju za svaku Life Star (1,2,3,4,5,6,7,8,9) u 2019. godini. Pre čitanja predikcije za vašu Life Star, obavezno pročitajte više o vašem znaku dana rođenja u 2019. (Kineska astrologija – Ba Zi), i kombinujte informacije sa onima koje ćete naći u seriji postova posvećenih Feng Shuiju vašeg prostora u 2019. godini!

  • Da izračunate svoju kartu u Ba Zi kalkulatoru, saznate više o vašem znaku dana rođenja u godini Svinje i utvrdite kakav je Feng Shui vašeg prostora u 2019., posetite naš sajt: https://feng-shui.in.rs
  • Da izračunate svoju Life Star, saberite zadnje dve cifre svoje godine rođenja, sve dok ne dobijete jednocifren broj. Muškarci treba taj broj da oduzmu od 10, dok žene treba da dodaju 5. Svi rođeni između 1. januara i 4. februara, treba da uzmu prethodnu godinu za svoju godinu rođenja!