Feng Shui mentorship: privatne seanse sa majstorom

Feng Shui mentorship

Steknite više znanja i samopouzdanja u konsultovanju klijenata, obezbedite pomoć u vezi sa projektima koje ste prihvatili, ostvarite zavidni nivo rezultata u vašoj Feng Shui praksi.

Bez obzira na to da li ste početnik ili iskusni konsultant, povremene lične Feng Shui privatne sesije uvek mogu da vam pomognu!

Kroz diskutovanje značajnih tema i različitih slučajeva iz realnog života, možete steći dublje uvide u vezi sa određenim tehnikama i finesama stvarne Feng Shui prakse. Lične sesije vam takođe mogu pomoći da razjasnite sumnje, shvatite zašto neka rešenja nisu davala željene rezultate i ovladate superiornim načinima aktivacije prostora!

Možete odabrati povremene ili stalne sesije, a isto tako svojih 45 minuta možete iskoristiti da dobijete pomoć u vezi sa projektima koje ste preuzeli (naplaćuje se u %) . Pošaljite više informacija o sebi i svojim ciljevima na Feng Shui Tutoring Session.