Dve osnovne Feng Shui škole

stone-739150_1920

Dve Feng Shui škole

-dva tradicionalna sistema

 

Dve osnovne škole tradicionalnog Feng Shuija su:

  1. San He, tri harmonije i
  2. San Yuan, tri perioda

Uprkos uobičajenom verovanju, dve škole nisu suprotstavljene jedna drugoj, već se koriste uporedo.  

Svaka škola daje različite informacije koje nam pomažu da sklopimo celovitu sliku o uticaju lokacije, okruženja i samog zdanja, kao i da nađemo najbolje načine da iskoristimo postojeće energije.

San He je teže naučiti, za razliku od San Yuan sistema, koji je postao popularan zahvaljujući Flying Star tehnici.

U praksi, San He koristimo za kuće i zdanja u prirodi, kao i za trajne efekte i sistemska rešenja. San Yuan daje bolje rezultate kada postoji potreba za brzim i/ili kratkoročnim poboljšanjima.

Feng Shui škole

Vodeni tok donosi prosperitet

San He metode služe da bi se dijagnostikovala energija tla, koja može da bude povoljna ili nepovoljna, jaka ili slaba, da teče u kontinuitetu ili sa prekidima, da bude previše mlada ili previše – stara…

San He je starija škola, poznata i kao ’’škola situacija’’, gde je fokus na Luan Tou: konturama i formacijama tla

U okviru ove škole traže se i tzv. Zmajeve vene odnosno posebna mesta sa kojih se otpušta energija tla. Principi poput Yin/Yang, Pet elemenata, Osam trigrama, Luo Shu i He Tu igraju podjedanko važnu ulogu u San He školi – kao i u San Yuan.

Metode San He škole omogućavaju i da se izračuna i izmeri tačno mesto spuštanja vena (’’meridijanska tačka’’), ali i da se izmeri uticaj okolnih uzvišenja i voda na lokaciju.

San He metode omogućavaju da se objekat uskladi sa okruženjem, da se zaštiti od destruktivnih energija kao i da se prilaz, kapija i ulaz postave na najbolja moguća mesta.

Uz pomoć San He metoda i San He kompasa moguće je odrediti najbolje pozicije za vodu (jezerce, bazen, fontana), najbolje stepene za orijentaciju zdanja i ulaza, itd.

Čuvena San He metoda jeste Water Dragon, uz pomoć koje se kreira vodeni tok oko zgrade ili kuće, koji donosi neverovatni prosperitet

Ovu metodu nije jednostavno primeniti, te se ne može primeniti svuda, što je i razumljivo (veličina zdanja, kao i veličina placa i njegov nagib igraju značajnu ulogu).

Vlasnik imanja takođe treba da bude kandidat za Water Dragon, zato što njegov Ba Zi mora da podrži mogućnosti koje sa aktiviranjem ove instalacije dolaze.

Feng Shui škole

Otkrivanje rasporeda nevidljivih energija

San Yuan je mlađa škola u kojoj značajnu ulogu igraju ciklusi i periodi, koji menjaju jačinu i kvalitet energije Qi. Ova škola je proslavila Feng Shui na zapadu i postala je poznata po sistemima Xuan Kong Fei Xing (Flying Stars, Leteće zvezde) i Ba Zhai (Osam kuća).

U San Yuan školi, fokus je na pravljenju Qi mape prostora koja otkriva raspored nevidljivih energija koje nastaju kao posledica aktiviranja specifičnog zdanja (tip zdanja se određuje, u zavisnosti od metode, preko Facinga ili Sittinga) sa datumom njegove izgradnje i useljenja.

San Yuan formule se zasnivaju na potpuno istim principima kao i San He, a specifičnost sistema jesu 9 zvezdi (North Dipper Stars).

San Yuan sistem ima još jednu specifičnost a to je korišćenje 64 Hexagrama u metodi pod nazivom Xuan Kong Da Gua.

Foto: Pixabay

FENG SHUI ŠKOLA 1-4

BA ZI ŠKOLA 1-4

XUAN KONG DA GUA 1-2

DATE SELECTION 1-2

YI JING 1-2

GODIŠNJI FENG SHUI I BA ZI

——————————–

  • Svi kursevi su intenzivni.
  • Feng Shui + Ba Zi kurs (osnovni) ide dva puta godišnje (april, oktobar).
  • Godišnji kurs ide svakog decembra. 
  • Svi ostali kursevi se organizuju po potrebi.
  • Možete sami formirati svoju grupu, da ne biste čekali na termine.
  • Za određene kurseve, potrebno je predznanje.

Najbolji način da saznate SVE o vašem životnom i poslovnom prostoru, jeste da angažujete eksperta! Naš glavni konsultant je majstor klasičnog Feng Shuija, autor nagrađene knjige i mnogobrojnih tekstova, učitelj i mentor, sa dvadesetogodišnjim iskustvom i odličnim rezultatima. Upravo zbog toga, u vašoj ličnoj Feng Shui konsutaciji, dobićete baš ona rešenja koja su najbolja za vaš prostor i/ili potrebe.

Omogućavamo Feng Shui savetovanje za ŽIVOTNE i POSLOVNE prostore, i omogućavamo posebne pakete za INVESTITORE i one koji traže najbolji prostor za sebe.

Svakako razmotrite i našu GODIŠNJU Feng Shui konsultaciju, u kojoj ćete naučiti kako da koristite svoj prostor – da bsite ostvarili svoje ciljeve (zdravlje, ljubav, prosperitet)!