Dve tradicionalne osnovne Feng Shui škole

stone-739150_1920

Dve osnovne škole tradicionalnog Feng Shuija su:

  1. San He, tri harmonije i
  2. San Yuan, tri perioda

Uprkos uobičajenom verovanju, dve škole nisu suprotstavljene jedna drugoj već je svi mi majstori koristimo uporedo.  

Svaka škola daje različite informacije koje nam pomažu da sklopimo celovitu sliku o uticaju lokacije, okruženja i samog zdanja, kao i da prilagodimo osnovne elemente zdanja korisnicima, u slučaju životnog prostora.

San He pristup se koristi za trajne efekte i sistemska rešenja, dok San Yuan daje bolje rezultate kada postoji potreba za brzim i/ili kratkoročnim poboljšanjima.

 

Vodeni tok donosi prosperitet

San He metode služe da bi se dijagnostikovala energija tla, koja može da bude povoljna i nepovoljna, jaka ili slaba, neprekinuta ili presečena, mlada ili stara…

San He je starija škola, poznata i kao ’’škola situacija’’, gde je fokus na Luan Tou: konturama i formacijama tla

U okviru ove škole traže se i tzv. Zmajeve vene odnosno posebna mesta sa kojih se otpušta energija tla. Principi poput Yin/Yang, Pet elemenata, Osam trigrama, Luo Shu i He Tu igraju podjedanko važnu ulogu u San He školi – kao i u San Yuan.

Metode San He škole omogućavaju i da se izračuna i izmeri tačno mesto spuštanja vena (’’meridijanska tačka’’), ali i da se izmeri uticaj okolnih uzvišenja i voda na lokaciju.

San He metode omogućavaju da se objekat uskladi sa okruženjem, da se zaštiti od destruktivnih energija kao i da se prilaz, kapija i ulaz postave na najbolja moguća mesta.

Uz pomoć San He metoda i San He kompasa moguće je odrediti najbolje pozicije za vodu (jezerce, bazen, fontana), najbolje stepene za orijentaciju zdanja i ulaza, itd.

Čuvena San He metoda jeste Water Dragon, uz pomoć koje se kreira vodeni tok oko zgrade ili kuće, koji donosi neverovatni prosperitet

Ovu metodu nije jednostavno primeniti, te se ne može primeniti svuda, što je i razumljivo (veličina zdanja, kao i veličina placa i njegov nagib igraju značajnu ulogu).

Vlasnik imanja takođe treba da bude kandidat za Water Dragon, zato što njegov Ba Zi mora da podrži mogućnosti koje sa aktiviranjem ove instalacije dolaze.

Harmonija

 

Otkrivanje rasporeda nevidljivih energija

San Yuan je mlađa škola u kojoj značajnu ulogu igraju ciklusi i periodi, koji menjaju jačinu i kvalitet energije Qi. Ova škola je proslavila Feng Shui na zapadu i postala je poznata po sistemima Xuan Kong Fei Xing (Flying Stars, Leteće zvezde) i Ba Zhai (Osam kuća).

U San Yuan školi, fokus je na pravljenju Qi mape prostora koja otkriva raspored nevidljivih energija koje nastaju kao posledica aktiviranja specifičnog zdanja (tip zdanja se određuje, u zavisnosti od metode, preko Facinga ili Sittinga) sa datumom njegove izgradnje i useljenja.

San Yuan formule se zasnivaju na potpuno istim principima kao i San He, a specifičnost sistema jesu 9 zvezdi (North Dipper Stars).

San Yuan sistem ima još jednu specifičnost a to je korišćenje 64 Hexagrama u metodi pod nazivom Xuan Kong Da Gua.

Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *