4 osnovne kolone u Ba Zi – 4 aspekta života

Od 4 osnovne kolone u Ba Zi chartu, svaka ima svoj značaj i govori nam o 4 različita aspekta života jedne osobe. Upoznajte kolone godine, meseca, dana i sata

4 osnovne kolone u Ba Zi

Ba Zi chart se sastoji iz 4 osnovne kolone, od kojih svaka ima svoj značaj i govori nam o 4 aspekta života jedne osobe.

4 osnovne kolone u ba zi

Šta nam otkrivaju 4 osnovne kolone u Ba Zi?

Kolona godine je najudaljenija od Selfa (gornji karakter u danu rođenja) i govori o precima i širem okruženju.

Kolona meseca govori o karijeri i bližem okruženju, ali takođe i o roditeljima.

Kolona dana se odnosi najviše na pojedinačnu osobu jer tu se nalazi Self, tako da odavde izvlačimo informacije o osobinoj ličnosti i sklonostima, kao i o njenoj konstituciji i izgledu. Kolona dana takođe govori i o ljubavi, odnosima i braku.

Kolona sata nam govori o deci i svemu drugom što  jedna osoba stvara i što ostaje iza nje.

4 osnovne kolone u ba zi

Zakažite svoju Ba Zi konsultaciju sa Althea-om, zato što u životu uvek ima nešto novo da se nauči i zato što treba odabrati najbolji put od svih kojima bi mogli da krenemo. Ukoliko želite da razumete potencijale i ograničenja vašeg životnog puta i pronađete načine za rast i poboljšanje sreće, ovo je prava konsultacija za vas!

U vašoj Ba Zi konsultaciji, ne samo da možete dobiti odgovore na sva vaša pitanja, već ćete i razumeti značaj pravog tajminga i donošenja najbojih odluka – što će vam omogućiti da se uskladite sa najboljim tokovima vašeg života

U ponudi su ŽIVOTNA, POSLOVNA i GODIŠNJA Ba Zi konsultacija.