Gua 9 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 9 u 2023.

Gua 9 u 2023.

Za rođene u godinama vladavine Gua 9, 2023. će biti dobra godina.
To je godina koja će im doneti ne samo ideje, već i osećanje pravca i svrhe, učeći ih istovremeno lekcije o disciplini i istrajnosti.
Sa obzirom na …

Gua 8 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 8 u 2023.

Gua 8 u 2023.

Za Gua 8 osobe, 2023. će, između ostalog, doneti i usmerenje i osećanje svrhe života.

Priliv kreativnih energija će doprineti tome da će oni želeti da se ispolje i nađu načine da ulepšaju i poboljšaju sve oko sebe.

Ova …

Gua 7 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 7 u 2023.

Gua 7 u 2023.

Za Gua 7 individue, 2023. jeste godina koja donosi prilično napetosti, ali i prilike da ispune svoje ambicije, kao i da se izbore za priznanja.

Ipak, na svom putu do ostvarenja ciljeva, oni treba da budu pažljivi, najviše …

Gua 6 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 6 u 2023.

Gua 6 u 2023.

Za Gua 6 osobe, 2023. donosi probleme sa resursima, pocevši od stanova i kola, pa do njihovog i zdravlja starijih srodnika. Pošto ova godina donosi odlaganja i zastoje, verovatno je da će neke stvari morati da ponavljaju …

Gua 5 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 5 u 2023.

Gua 5 u 2023.

Za Gua 5 ljude, 2023. godina jeste vreme kada oni uče lekcije u vezi sa fleksibilnosti prilagođavanjem. Drugi sada mogu biti naporni i zathevni, pokušavajući da dobiju pažnju ove osobe, kao i da ukradu nešto njihovog vremena. …

Gua 4 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 4 u 2023.

Gua 4 u 2023.

Za ove osobe, 2023. je godina u kojoj je fokus ja pronalaženju sopstvene snage, kao i načina da se obezbedi podrška drugih za sopstveni rast. Ključ uspeha u godini Vodenog Zeca je kako u prilagođavanju okolnostima, tako …

Gua 3 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 3 u 2023.

Gua 3 u 2023.

Za Gua 3 osobe, 2023. će biti godina u kojoj će oni biti zauzeti pitanjima karijere, biznisa i novca. Njihove ambicije će porasti, i oni će želeti da ostvare što više moguće – u što kraćem roku. …

Gua 2 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 2 u 2023.

Gua 2 u 2023.

Za Gua 2 osobe, 2023. može biti naporna, najviše zato što događaji mogu poremetiti utvrđene načine koje oni funkcionišu, izazivajući ih da budu fleksibilniji, kao i da prihvate nove stvari.

Osim pomenutog, godina Vodenog Zeca će doneti dosta …

Gua 1 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 1 u 2023.

Gua 1 u 2023.

Za Gua 1 osobe, 2023. će biti naporna godina, sa dosta događanja i iznenadnih preokreta. Ipak, premda im se ponekad može činiti kao da se voze na vrtešci u Diznilendu, ovo je ujedno i godina koja će …