Gua 6 u 2023.
Gua - Life Star

Gua 6 u 2023.

Gua 6 u 2023.

Za Gua 6 osobe, 2023. donosi probleme sa resursima, pocevši od stanova i kola, pa do njihovog i zdravlja starijih srodnika. Pošto ova godina donosi odlaganja i zastoje, verovatno je da će neke stvari morati da ponavljaju …