Feng Shui 2023 i uspeh

Feng Shui 2023 i uspeh

Uspeh je veoma lično iskustvo pojedinca, podložno menjanju.

Za neke, uspeh je biti zdrav, ili pokretan, dok je za druge uspeh imati dobro plaćen posao, porodicu, i sl.

U vezi Feng Shuija, pažljivi odabir lokacija unutar doma za svakodnevni boravak i aktiviranje, može pomoći bržem ostvarenju ciljeva.

Tokom 2023., sledeće oblasti vam mogu pomoći da postanete uspešniji:

SEVER – Sa severom, uspeh je moguće ostvariti preko popularnosti, a tada novac dolazi kao rezultat uloženih napora. Tokom 2023., sever je takođe idealna oblast za sve koji žele aktivan život, i koji se ne plaše toga da budu zauzeti i da vode intenzivan život. Ukoliko volite ono čime se bavite, ili ako ste u biznisu gde spajate ljude, ili u biznisu koji zahteva stalno nove ideje i inovacije, tada je sever najbolji mogući izbor za vas.

JUG – Što se tiče juga, to je u 2023. godini idealna oblast za preduzetnike – posebno jug 2. Boravak u jugu će pozitivno uticati na vaše instinkte i intuiciju, te je stoga ova oblast idealna za one koji se bave investiranjem, dizajnom i marketingom. Sa obzirom na to da je posebno povoljan za žene u 2023., one mogu imati i najveće koristi od boravka u ovoj oblasti, kao i od njenog aktiviranja.

JUGOISTOK – Jugoistok je odlična lokacija za one koji se bave trgovinom, premda od noge koristi mogu imati i svi koji se bave turizmom i putovanjima (tu je posebno dobar jugoistok 3).

 

Feng Shui 2023 i uspeh – severoistok i jugozapad

SEVEROISTOK – Tokom 2023., severoistok je odlična lokacija za umetnike, dizajnere i sve koji se bave kreativnim stvarima i inovacijama.

JUGOZAPAD – Za vreme godine Vodenog Zeca, jugozapad je povoljna lokacija za bavljenje nekretninama, kao i za strateško planiranje, transport i logistiku.p. Povrh toga, jugozapad može pomoći poslove u vezi sa hranom, snabdevanjem, i proizvodnjom.

Feng Shui 2023 i uspeh

Najbolji način da saznate SVE o vašem životnom i poslovnom prostoru, jeste da angažujete eksperta! Naš glavni konsultant je majstor klasičnog Feng Shuija, autor nagrađene knjige i mnogobrojnih tekstova, učitelj i mentor, sa dvadesetogodišnjim iskustvom i odličnim rezultatima. Upravo zbog toga, u vašoj ličnoj Feng Shui konsutaciji, dobićete baš ona rešenja koja su najbolja za vaš prostor i/ili potrebe.

Omogućavamo Feng Shui savetovanje za ŽIVOTNE i POSLOVNE prostore, i omogućavamo posebne pakete za INVESTITORE.

Svakako razmotrite i našu GODIŠNJU Feng Shui konsultaciju, u kojoj ćete naučiti kako da koristite svoj prostor – da bsite ostvarili svoje ciljeve (zdravlje, ljubav, prosperitet)!